Ďalšie informácie


SME TU PRE VÁS ABY SME VÁM POMOHLI UROBIŤ SPRÁVNE ROZHODNUTIE

Zoznam zdrojov v sekcii Naši partneri vám môže pomôcť pri hľadaní ďalších informácií o augmentácii prsníkov a certifikovaných plastických chirurgoch vo vašom okolí.NEZÁVISLÁ VÝSKUMNÁ SKUPINA

Nezávislá výskumná skupina (The Independent Review Group- IRG) bola poverená ministrom zdravotníctva posúdením vedeckých dôkazov o možných zdravotných rizikách spojených so silikónovými gélovými prsníkovými implantátmi. Členovia tímu IRG boli vybraní na základe ich nezávislých názorov, znalostí a pochopenia problematiky bez finančnej zainteresovanosti vo vzťahu k dosiahnutým výsledkom.

Pod vedením profesora Roger D. Sturrock, MD, FRCP, skupina IRG v roku 1998 uviedla, že neexistujú žiadne medicínske dôkazy o vzťahu medzi silikónovými gélovými prsníkovými implantátmi a akýmikoľvek známymi ochoreniami spojivového tkaniva. (7)

Európsky výbor pre zabezpečenie kvality

V júli 1998, vydal Európsky výbor pre zabezpečenie kvality zdravotníckych pomôcok v oblasti plastickej chirurgie (Medical Devices in Plastic Surgery) správu s nasledujúcimi závermi: „Existujú presvedčivé vedecké, klinické a epidemiologické údaje, že silikónové gélové prsníkové implantáty nespôsobujú žiadne autoimunitné ochorenie spojivového tkaniva”. V ich správe sa tiež uvádza: „Silikónové gélové implantáty nespôsobujú rakovinu ani iné zhubné ochorenie“. Úplné vyhlásenie nájdete na http://www.ibir.org/equam/archive/consdecjune2000final.doc. (8)

(7). Silicone Gel Breast Implants, The Report of the Independent Review Group 1998 Professor Roger D Sturrock MD FRCP Chairman of the Independent Review Group.

8. The European Committee on Quality Assurance and Medical Devices in Plastic Surgery Website. www.ibir.org/equam/archive/consdecjune2000final.doc. Accessed June 22, 2014.

FAKTY ZO ŠTÚDIÍ O PRSNÍKOVÝCH IMPLANTÁTOCH

V posledných rokoch sa v médiách vyskytlo veľa správ o ženách s prsníkovými implantátmi, ktoré majú autoimunitné ochorenie alebo rakovinu prsníka. Aj v súčasnosti veľa rešpektovaných profesionálov zo zdravotníckej oblasti a inštitúcií uskutočnili vedecké štúdie o bezpečnosti prsníkových implantátov. Mentor s potešením poskytuje verejnosti informácie obsiahnuté v štúdiách o prsníkových implantátoch.

Ústav medicíny

V júni 1999 vydala Národná akadémia lekárskeho ústavu (the National Academy Institute of Medicine) správu, ktorá obsahovala nasledovné závery: Po celkovom zvážení epidemiologických dôkazov výbor uviedol, že v Spojených štátoch je viac ako 1,5 milióna dospelých žien so silikónovými prsníkovými implantátmi, pričom u niektorých z nich sa dá očakávať vývoj ochorenia spojivového tkaniva, rakoviny, neurologického ochorenia alebo iných systémových ťažkostí a stavov. Dôkazy naznačujú, že tieto ochorenia nie sú častejšie u žien s prsníkovými implantátmi ako u žien bez implantátov. (6)

(6)The Safety of Silicone Breast Implants. Bondurant, Stuart; Ernster, Virginia L.; Herdman, Roger; The Safety of Silicone Breast Implants. (US). Committee on the Safety of Silicone Breast Implants National Academies Press, 2000—Medical Reference can be found: http://books.nap.edu/catalog.php?record_id=9602MENTOR — SPOLOČNOSŤ, KTOREJ NA VÁS ZÁLEŽÍ

Spoločnosť Mentor bola založená v roku 1969 a je popredným dodávateľom medicínskych produktov vo viac ako 100 krajinách po celom svete. Sme svetový výrobca vysokokvalitných prsníkových implantátov. Naše roky skúseností vyústili do výroby kvalitných produktov, na ktoré sa môžete spoľahnúť.
Spoločnosť Mentor uskutočňuje výskum, vývoj a výrobu v niekoľkých zariadeniach v Európe a Spojených Štátoch. Spoločnosť má tiež zástupcov a distribútorov po celom svete. V roku 1995 sa Mentor stal prvým výrobcom prsníkových implantátov, ktorého produkty získali certifikát CE.

Spoločnosť Mentor je hrdá na kvalitu, obsiahnutú v každom zo svojich  prsníkových implantátov a môžete si byť istá, že za vašim rozhodnutím používať naše produkty je spoločnosť, ktorá rozumie vašim nádejám a túžbam a ktorej na vás skutočne záleží.