Dôležité informácie o bezpečnosti

Dôležité informácie o bezpečnosti

Prsníkové implantáty MENTOR® sú určené na augmentáciu alebo rekonštrukciu prsníkov u žien, ktoré dosiahli vek minimálne 18 rokov. Chirurgický zákrok by sa nemal vykonávať u žien s aktívnou infekciou kdekoľvek v tele, s existujúcou rakovinou alebo pre-rakovinou prsníkov, v prípade ak neprebehla dostatočná liečba, tehotných či dojčiacich žien.

Existujú riziká spojené s operáciou prsníkov. Prsníkové implantáty nie sú doživotné implantáty a operácia prsníkov nie je jednorazová operácia. Nie je vylúčené, že budete potrebovať neplánovanú operáciu z dôvodu nepredvídateľných komplikácií, alebo sa vám nebude páčiť konečný estetický výsledok operácie. Veľa zmien je po chirurgickom zákroku nezvratných (nie je možné ich vrátiť do pôvodného stavu). Prsníkové implantátu môžu ovplyvniť schopnosť dojčenia zníženou tvorbou mlieka.

Medzi najčastejšie komplikácie spojené s prsníkovými implantátmi MENTOR® MemoryGel™ zahrňujeme reoperáciu, kapsulárnu kontraktúru, asymetriu a bolesť v prsiach. Znížené riziko komplikácií je spojené s prasknutím implantátu, ktoré býva často nepozorované, tiché (v tom význame, že ani vy ani lekár nebude vedieť, že ide o prasknutie).

Zdravotné následky prasknutého silikónového gélom plneného prsníkového implantátu ešte neboli úplne stanovené. V snahe včasného odhalenia prasknutého implantátu sa odporúčajú prehliadky ako mamografia, MRI alebo ultrazvuk.
Najbežnejšie komplikácie s prsníkovými implantátmi MENTOR® s fyziologickým roztokom zahŕňajú sekundárnu operáciu, odstránenie implantátu, kapsulárnu kontraktúru, zvrásnenie, asymetriu a bolesť v prsníkoch.

Expandér prsného tkaniva MENTOR® CPX™ je určený na použitie pri rekonštrukcii prsníka, po mastektómiii, korekcii nedostatočne vyvinutých prsníkov, revízii jaziev a pri poškodení tkaniva. Výrobok je určený na dočasnú subkutánnu alebo submaskulárnu (pod svalovú) implantáciu s použitím nie dlhším ako 6 mesiacov.

Hladké okrúhle tkanivové expandéri MENTOR® s portom môžu byť použité pri rekonštrukcii prsníka po mastektómii, korekcii nedostatočne vyvinutého prsníka, revízií jaziev a zákrokov pri poškodení tkaniva. Expandér a injekčný port sú určené na dočasnú subkutánnu alebo submaskulárnu (pod svalovú) implantáciu s použitím nie dlhším ako 6 mesiacov.

Expandér tkaniva MENTOR® CPX™ je určený na použitie pri rekonštrukcii prsníka, po mastektómiii, korekcii nedostatočne vyvinutých prsníkov, revízii jaziev a pri poškodení tkaniva Expandéri sú určené na dočasnú subkutánnu alebo submaskulárnu (pod svalovú) implantáciu; mali by byť použité v časovom rozmedzí, ktoré určí chirurg tak, aby sa dosiahol požadovaný stupeň rozšírenia tkaniva.*

Tkanivové expandéri CPX™ sú produkty, ktoré obsahujú magnetický injekčný port a NIE SÚ kompatibilné s MRI. Nepoužívajte tkanivový expandér CPX™ u pacientiek, ktoré môžu potrebovať magnetickú rezonanciu. Nepoužívajte tkanivový expandér CPX™ u pacientiek, ktoré mali predtým implantované zariadenie, ktoré by mohlo byť postihnuté magnetickým polom. môžu. Magnetickou rezonanciu by sa implantát mohol presunúť a spôsobiť bolesť alebo posunutie, ktoré by si mohlo vyžadovať revízny chirurgický zákrok.

Možnosť vysunutia sa ukázala vyššia v prípadoch, keď bolexpandér umiestnený v poškodených oblastiach so zjazvenými, silne ožiarenými alebo spálenými tkanivami, v oblasti poškodených kostí alebo kde sa vykonala značná redukcia chirurgickej oblasti.

Spolu s lekárom je potrebné pacientom pripomenúť indikácie, kontraindikácie, upozornenia, preventívne opatrenia, riziká a výhody spojené s použitím prsníkových implantátov MENTOR®. Dôležité informácie nájdete aj na: www.mentorwwllc.eu.
Pri rozhodovaní sa o prsníkových implantátoch Mentor je veľmi dôležité, aby pacientka porozumela rizikám spojeným s chirurgickým zákrokom zavedenia prsníkových implantátov.

* Poznámka: Expandér CPX™4 je k dispozícii s dvoma návrhmi na použitie. Jeden je určený na použitie po dobu maximálne 6 mesiacov a druhý s indikáciami zobrazenými tu. Druh závisí od toho, ktorý kód výrobku ste si objednali. Na zistenie kódov produktov dostupných vo vašej krajine si pozrite list Technické údaje výrobkov.