Implantáty


Prsníkové implantáty

Prsníkový implantát tvorí obal zo silikónového elastoméru naplnený silikónovým gélom alebo fyziologickým roztokom, ktorý je chirurgicky implantovaný pod prsné žľazy alebo pod prsný sval.

Gélom plnené prsníkové implantáty

Mentor® MemoryGel ™ prsníkové implantáty sú naplnené patentovaným kohéznym gélom spoločnosti Mentor, ktorý nevytečie, má tvarovú stálosť a konzistenciou pripomína prirodzené prsníkové tkanivo. Pokiaľ ide o spokojnosť pacientiek, unikátne formulovaný kohézny gél, ktorý sa nachádza v MENTOR® MemoryGel™ prsníkových implantátoch vytvára jemný a prirodzený pocit, ktorý ženy milujú.Profily implantátov

Okrem veľkostí a tvaru sú prsníkové implantáty k dispozícii v rôznych profiloch (profil je výška prednej projekcie od hrudnej steny). Všeobecne platí, že čím väčšie chcete mať prsníky, tým vyšší profil implantátu bude váš chirurg zvažovať.

Povrch implantátov

Prsníkové implantáty sú dostupné buď s hladkým alebo textúrovaným povrchom. Najčastejšou voľbou medzi chirurgmi a pacientkami sú textúrované implantáty. Mentor ® okrúhle a CPG ™ anatomické gélové prsníkové implantáty sú ponúkané s textúru SILTEX ™, textúra, ktorej môžete veriť spoločnosťou Mentor a podporovanou dlhodobými klinickými štúdiami.

Spolu s vašim chirurgom sa môžete rozhodnúť, ktorý implantát je pre vás najvhodnejší.

Rôzne tvary a veľkosti
prsných implantátov

V závislosti od požadovaného tvaru ktorý chcete dosiahnuť sa vy a váš chirurg môžete rozhodnúť buď pre okrúhle alebo anatomické implantáty. Oba typy sú dostupné v gélovej forme aj plnené fyziologickým roztokom.

Contoured implants have a teardrop shape and can provide patients with a natural look and feel.

Rozmery prsníkových implantátov sú uvádzané v centimetroch kubických alebo v cm3. Veľkosť použitého implantátu závisí od veľkosti a tvaru hrudníka jednotlivých žien.

Váš chirurg tiež zhodnotí vaše existujúce prsníkové a kožné tkanivo, aby zistil či ho máte dostatok na prekrytie implantátu o ktorom uvažujete. V niektorých prípadoch napríklad po tehotenstve, môžete mať príliš veľa extra pokožky. Ak si prajete veľkosť implantátu prsníka ktorá je pre vás príliš veľká, môže vás chirurg varovať že okraje implantátu môžu byť po operácii viditeľné alebo hmatateľné. Príliš veľké prsníkové implantáty môžu tiež zvyšovať účinky gravitácie na prsník a tým viesť k poklesu prsníkov.

Všetky kohézne po celý čas™

MENTOR® MemoryGel™ prsníkové implantáty poskytujú na dotyk pocit prirodzeného prsníkového tkaniva bez kompromisov v oblasti bezpečnosti alebo spoľahlivosti v porovnaní s implantátmi naplnenými fyziologickým roztokom. Ponúkame tri stupne kohézneho plniaceho materiálu, od mäkkého až po pevný:

Cohesive I™—najmäkší gél, dostupný v našich okrúhlych implantátoch
Cohesive II™— trochu pevnejší gél, dostupný v našich okrúhlych implantátoch
Cohesvie III™— najtuhší gél Mentoru, dostupný v CPG implantátoch

Mentor® CPG™ gélové prsníkové implantáty sú naplnené najkohéznejším gélom Mentor so stupňom kohézie III™, ktorý poskytuje najlepšie udržanie tvaru na optimalizáciu estetických výsledkov.

Pacientky s naimplantovanými MENTOR® CPG™ gélovými prsníkovými implantátmiNajrozsiahlejší plán ochrany dostupný na trhu.

Porovnanie ochrany

Mentor sa zaväzuje k ochrane vášho zdravia

Sme tu pre vás, aby sme vám pred operáciou odpovedali na všetky vaše otázky, ale hlavne sme tu pre vás aj po operácii … chceme byť dlhodobou oporou pre vaše zdravie.

Keď ste sa rozhodli cítiť a vyzerať lepšie, s Mentorom viete, že váš chirurg vybral kvalitné implantáty vďaka ktorým budete spokojná s vašim rozhodnutím aj dlho po svojej operácii.


Mentor je už viac ako 30 rokov popredný svetový výrobca kvalitných prsníkových implantátov. Stal sa dôveryhodnou voľbou pre milióny žien na celom svete . Naše skúsenosti v oblasti kvality a inovácií nám umožňujú prekročiť rámec výrobných štandardov s najrozsiahlejším dostupným plánom ochrany MENTORPromise.

Prehľad plánu ochrany MENTORPromise

DOŽIVOTNÁ ZÁRUKA NA VÝMENU IMPLANTÁTU V PRÍPADE JEHO PRASKNUTIA – V prípade, že sa potvrdí prasknutie alebo deflácia (vytekanie) akéhokoľvek prsníkového implantátu MENTOR® následkom opotrebovania alebo delaminácie a stav si vyžaduje chirurgický zákrok, bez ohľadu na vek implantátu spoločnosť Mentor poskytne bezplatne na výmenu prsníkový implantát MENTOR® rovnaký alebo podobný veľkosťou a druhom pôvodne implantovanému produktu. Vzťahuje sa len na prsníkový implantát MENTOR®, nie na náklady na operáciu.

FINANČNÁ PODPORA DO 1000 € V PRÍPADE PRASKNUTIA IMPLANTÁTU –  Ak je v priebehu desať (10) rokov od dátumu operácie potrebný chirurgický zákrok na výmenu gélom plneného prsníkového implantátu MENTOR® z dôvodu potvrdeného prasknutia implantátu, za predpokladu, že je nárok preukázaný a potvrdený spoločnosťou Mentor na základe jej posúdenia a hodnotenia, spoločnosť Mentor uhradí nepoistené náklady na operačnú sálu, anestéziu a/alebo náklady priamo súvisiace s korekčným chirurgickým zákrokom do maximálnej celkovej výšky 1000 €. Poplatky za operačnú sálu a anestéziu majú prednosť pred inými poplatkami. V takýchto prípadoch musíte požiadať svojho chirurga o vyžiadanie finančnej podpory zahrnutej v programe ochrany MentorPromise. Finančná podpora neznamená, že vám bude poskytnutá pôžička.

BEZPLATNÁ VÝMENA V PRÍPAE KAPSULÁRNEJ KONTRAKTÚRY – V prípade kapsulárnej kontraktúry (Baker III/IV), dvojitej kapsulácie alebo neskorého serómu z dôvodu augmentačnej chirurgie gélom plnených prsníkových implantátov MENTOR®, poskytne spoločnosť Mentor gélom plnený prsníkový implantát MENTOR® na výmenu bezplatne v priebehu obdobia desať (10) rokov od dátumu operácie, za predpokladu, že je nárok preukázaný a potvrdený spoločnosťou Mentor na základe hodnotenia explantovaného produktu a posúdenia všetkej potrebnej dokumentácie. Mentor poskytne bezplatne na výmenu prsníkový implantát MENTOR® rovnaký alebo podobný veľkosťou a druhom pôvodne implantovanému produktu.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

Prsníkové implantáty MENTOR® sú určené na augmentáciu prsníkov u žien, ktoré majú minimálne 18 rokov. Chirurgická operácia prsníkových implantátov nemôže byť vykonaná u žien: ktoré majú v tele aktívnu infekciu, u žien, ktoré majú rakovinu alebo prekancerózny stav prsníka(ov), a ktorým nebola poskytnutá primeraná liečba týchto ochorení, alebo u žien tehotných a dojčiacich. S chirurgickým zákrokom za účelom augmentácie prsníkov s použitím prsníkových implantátov sa spájajú riziká. Prsníkové implantáty nie sú celoživotné produkty a implantácia prsníkov nie je nevyhnutne jednorazová operácia. Stav pacientky si môže vyžadovať dodatočné neplánované zákroky na prsníkoch z dôvodu komplikácií alebo neprijateľných kozmetických výsledkov. Mnohé zmeny na prsníkoch vzniknuté po implantácii sú nezvratné (nedajú sa vrátiť späť) a prsníkové implantáty môžu ovplyvniť schopnosť dojčiť obmedzením alebo zastavením tvorby mlieka. Prsníkové implantáty nie sú celoživotné produkty a implantácia prsníkov nie je nevyhnutne jednorazová operácia. Medzi možné komplikácie pri augmentácii patria: reoperácia z rôznych príčin, kapsulárna kontraktúra, zmena citlivosti bradaviek, nutnosť odstránenia implantátu s použitím náhrady alebo bez použitia náhrady a ptotické zmeny na prsníkoch – ochabnutie.

Pacientkam sa odporúča prediskutovať indikácie, kontraindikácie, varovania, preventívne opatrenia, riziká a výhody spojené s prsníkovými implantátmi MENTOR® s chirurgom a oboznámiť sa s dôležitými bezpečnostnými informáciami, ktoré sú k dispozícii na www.mentrowwllc.eu.
Je dôležité, aby pacientka uvažujúca o prsných implantátoch MENTOR® pochopila riziká spojené s chirurgiou prsných implantátov.

TÁTO ZÁRUKA JE OBMEDZENÁ A JE PREDMETOM VŠEOBECNÝCH PODMIENOK UVEDENÝCH V TOMTO DOKUMENTE. VŠETKY ZÁRUKY, ČI UŽ VÝSLOVNÉ ALEBO IMPLIKOVANÉ, V ZMYSLE ZÁKONA ALEBO INAK, VRÁTANE, ALE NIE VÝHRADNE, IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY PREDAJNOSTI A VHODNOSTI SÚ VYLÚČENÉ V ROZSAHU POVOLENOM LOKÁLNYMI ZÁKONMI. MENTOR NIE JE ZODPOVEDNÝ ZA AKÉKOĽVEK NÁHODNÉ, NEPRIAME, NÁSLEDNÉ ALEBO ZVLÁŠTNE STRATY, POŠKODENIE ALEBO NÁKLADY VZNIKNUTÉ PRIAMO ČI NEPRIAMO Z POUŽITIA ICH PRODUKTOV. DO MIERY POVOLENEJ ZÁKONOM MENTOR NEPREDPOKLADÁ ANI NEOPRÁVŇUJE AKÚKOĽVEK ĎALŠIU OSOBU, ABY TAKTO PREDPOKLADALA AKÚKOĽVEK INÚ ALEBO DODATOČNÚ POVINNOSŤ ALEBO ZODPOVEDNOSŤ V SPOJITOSTI S TÝMITO PRODUKTMI. MENTOR NERUČÍ ALEBO AKÝMKOĽVEK INÝM SPÔSOBOM NEPREVEZME NA SEBA ZODPOVEDNOSŤ ZA MENTOR PRODUKTY, KTORÉ NEBOLI OBSTARANÉ PRIAMO OD SPOLOČNOSTI MENTOR PROSTREDNÍCTVOM OŠETRUJÚCEHO LEKÁRA (ALEBO AUTORIZOVANÉHO OBCHODNÍKA). © Mentor Worldwide LLC 2017 070354-170403