Doživotná záruka od výrobcu.

Doživotná záruka sa vzťahuje len prasknutie implantátov výrobnou vadou alebo opotrebovaním, a na kapsulárnu kontraktúru pre implantáty operované od 1.5.2013.

Bezplatná výmena implantátov je za predpokladu, že opodstatnenosť je potvrdená výrobcom – spoločnosťou Mentor na základe vyhodnotenia ex-plantovaných implantátov a posúdenia všetkých potrebných dokumentov, ktoré vypisuje plastický chirurg.
Ak výrobca potvrdí bezplatnú výmenu, je povolená voľba zmeny veľkosti implantátov.

Záruka do 1.mája 2013  len na prasknutý implantát a po 1.máji 2013 prasknutie aj CC Baker III-IV.

Záruka nezahrňuje nespokojnosť pacientky.
Možnosť reklamovať implantát je iba implantát zakúpený v spoločnosti PULImedical.

Všetky podrobné podmienky nájdete v brožúrke o doživotnej záruke.
pre zobrazenie brožúry klikni na tento odkaz…

Dôležité informácie o bezpečnosti

Implantáty MemoryGel®

Imlantáty MemoryGel® sú určené na operáciu zväčšenia prsníkov u žien (vo veku minimálne 22 rokov) a taktiež rekonštrukciu prsníkov. Operácia zväčšovania prsníkov sa nemôže vykonávať u ženy, u ktorej bola zistená: aktívna infekcia v ktorejkoľvek časti tela, rakovina alebo predrakovinový stav prsníka, ktorý sa nezačal liečiť a taktiež u tehotných a dojčiacich žien.

Prsníkové implantáty nemajú trvalú životnosť a ich vloženie nemusí predstavovať jednorázovú operáciu. Najčastejšie komplikácie, ktoré sa môžu objaviť pri použití prsníkových implantátov MemoryGel®: opakovaná operácia, vznik kapsulárnej kontraktúry, asymetria alebo bolestivé prsníky. Prasknutie implantátu predstavuje menšie riziko. Zdravotné dôsledky spôsobené prasknutím silikónového implantátu naplneného gélom zatiaľ neboli úplne špecifikové. Kontroly MRI by sa mali vykonávať po 3 rokoch od prvej operácie a následne každé 2 roky za účelom predchádzania eventuálnemu prasknutiu.

Všetky ženy by mali dostať brožúru Dôležité informácie na tému silikónových implantátov MemoryGel® ponúkaných spoločnosťou MENTOR® pre pacientky, ktoré sa zaujímajú o rekonštrukciu prsníkov. Tvoja pacientka by sa mala oboznámiť s obsahom brožúr a mala by si byť vedomá rizika a výhod vyplývajúcich z používania prsníkových implantátov a taktiež by mala mať možnosť všetko s Tebou pred operáciou prekonzultovať.

Aby si získala viac podrobnejších informácií na tému odporúčaní, kontraindikácií, varovaní alebo iných informácií súvisiacich s používaním prsníkových implantátov MemoryGel®, oboznám sa s inštrukciami pribalenými ku každému produktu alebo navštív našu internetovú stránku www.mentorwwllc.com.

Dôležité informácie o bezpečnosti rozťahovač tkanív:

Rozťahovače tkanív CONTOUR PROFILE® sa využívajú pri rekonštrukcii prsníkov po mastektómii. Rozťahovač sa vytvoril za účelom jeho umiestnenia pod kožou alebo svalovým tkanivom. Nemožno ho používať dlhšie ako pol roka. Rozťahovač tkanív CONTOUR PROFILE® sa nesmie používať u pacientov, ktorí potrebujú vyšetrenie MRI. Nástroj by sa počas rezonancie mohol pohnúť, čo by spôsobilo bolesť alebo trvalé premiestnenie, čo by mohlo zapríčiniť potrebu opakovanej operácie. Množstvo prípadov zmeny polohy rozťahovača sa zväčšuje, keď je umiestnený na poškodenej časti tela.

Aby si získala viac podrobnejších informácií na tému odporúčaní, kontraindikácií, varovaní alebo iných informácií súvisiacich s používaním prsníkových implantátov MemoryGel®, oboznám sa s inštrukciami pribalenými ku každému produktu alebo navštív našu internetovú stránku www.mentorwwllc.com.