Je dojčenie s prsnými implantátmi bezpečné?

autor: martin | pridané: november 26th, 2012

Niektoré ženy majú z prsných implantátov strach, pretože nevedia, čo to pre ne bude znamenať, pokiaľ ide o dojčenie. Je úplne pochopiteľné, že pri zvažovaní zákroku na zväčšenie pŕs máte aj túto obavu.

Našťastie v súčasnej dobe žiadny výskum nepoukazuje na akékoľvek dôvody na obavy, že by implantáty mohli ovplyvniť dojčené deti. V určitej dobe sa diskutovalo o tom, či by kremík mohol putovať mimo implantátu a do mlieka, vedci však dospeli k záveru, že aj keby táto situácia nastala, množstvo kremíka by bolo oveľa menšie, ako hladiny prítomné v komerčnej dojčenskej výžive (náhradke materského mlieka) a v kravskom mlieku.

Potvrdzuje to aj štúdia uskutočnená na Klinike na podporu dojčenia v Ženskej fakultnej nemocnici v Toronte. Vedci porovnali mlieko od dojčiacich žien s prsnými implantátmi a bez prsných implantátov, kravské mlieko a 26 značiek dojčenskej výživy (náhradky materského mlieka). Výsledky ukázali, že hladina kremíka v mlieku všetkých dojčiacich žien je podobná a že hladina kremíka u kráv je desaťkrát vyššia. Množstvo kremíka v dojčenskej výžive bolo ešte vyššie ako v kravskom mlieku.

Preto by prsné implantáty nemali vaše dieťa nijako poškodiť a väčšina žien môže s implantátmi úspešne dojčiť.

Každá žena, ktorá by chcela v budúcnosti deti, by sa mala bez obáv pýtať atestovaného plastického chirurga na to, aký vplyv môžu mať prsné implantáty na proces dojčenia.

Zdroje:

Zväčšenie pŕs a dojčenie. Tlačová správa 24-7. 31. mája 2012. Prístup z 31. mája 2012.
http://world.einnews.com/247pr/283111

Kontaminácia materského mlieka a silikónové implantáty: predbežné výsledky s využitím silikónu v náhradnom meraní množstva kremíka. Ženská fakultná nemocnica v Toronte. PubMed. August 2008. Prístup z 31. mája 2012.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9703094

Toto zhrnutie článku je určené len pre vašu informáciu a nemusí vyjadrovať názory spoločnosti Mentor Worldwide LLC.