O Mentor

Svetový líder v estetickej medicíne

Vznikla v roku 1969, firma Mentor Worlwide LLC je popredným dodávateľom medicínskych produktov pre svetový trh estetickej medicíny. Firma vyvíja, produkuje a zavádza na trh inovatívne produkty založené na vedeckých výskumoch, ktoré sú určené pre trhy estetickej medicíny po celom svete.

Mentor, so sídlom v meste Santa Barbara, Kalifornia vedie výskumy a vytvára nové produkty v Spojených štátoch, na Mauríciu a v Holandsku.

Mentor vyrába prsníkové implantáty už viac ako 30 rokov. Implantáty Mentor, ktoré sa používajú tak pri operáciách zväčšenia prsníkov ako aj pri ich rekonštrukcii, sa vyznačujú najvyššou kvalitou. Sú produkované v súlade s platnými testovacími a projektovými normami. Vďaka tomu Mentor dosiahol vysokú úroveň dôvery zo strany vedeckej spoločnosti a je následne oceňovaný lekármi za skvelú kvalitu produktov. Dozveď sa viac o našich populárnych prsníkových silikónových implantátoch MemoryGel®, certifikovaných Americkou správou potravín a liečiv (FDA).

Mentor je lídrom v produkcii, výskumoch a testovaní silikónových prsníkových implantátov. Viac ako 30 rokov dodržiavame najprísnejšie bezpečnostné normy v oblasti produkcie, testovania a klinického výskumu silikónových a soľných implantátov používaných pri zväčšovaní prsníkov a rekonštrukcii prsníkov. Vďaka tomu sme neustále oceňovaní chirurgami za výbornú kvalitu našich produktov. Milióny žien po celom svete sa rozhodli pre implantáty Mentor.

Všetky nami predávané implantáty v Spojených štátoch sú vyrobené v Amerike – technicky pokročilé a produkované špičkovými technikmi kvalifikovanými vo svojom odbore. Minimálne 10-ročné odborné skúsenosti našich pracovníkov sa odzrkadľujú v dokonalosti našich produktov – a taktiež vo výnimočnej spokojnosti našich pacientok a lekárov.

NAŠA MISIA

Robiť život krajším.

MENTOR ROZŠIRUJE SVOJU ČINNOSŤ DO NOVÝCH OBLASTÍ

Dňa 23. januára 2009 Mentor prevzala spoločnosť Johnson & Johnson a je nezávislou jednotkou na trhu podriadenou spoločnosti Ethicon Inc., poprednúmu dodávateľovi švov, nití a chirurgických kliešťov ako aj iných produktov používaných pri širokej škále chirurgických zákrokov. Vďaka spojeniu síl sme sa stali jedným zo svetových lídrov v oblasti produktov estetickej medicíny a tešíme sa dôvere konečného spotrebiteľa ako aj osôb zaoberajúcimi sa touto oblasťou profesionálne. Túto dôveru sme dosiahli vďaka širokej ponuke inovačných produktov opierajúcich sa o vedecké a klinické výskumy. Tieto produkty udržiavajú, posilňujú a prinavracajú pocit sebavedomia a vysokú kvalitu života. Jednoducho povedané, naším cieľom je robiť život krajším.