Prsné implantáty môžu žene zdvihnúť sebavedomie

autor: martin | pridané: november 26th, 2012

Každý rok si státisíce amerických žien zaobstará prsné implantáty – pri poslednom sčítaní to bolo podľa Americkej spoločnosti plastických chirurgov viac ako 307 000 ročne. Aká motivácia sa však ukrýva za týmto zákrokom? Aké sú hlavné dôvody, pre ktoré sa ženy rozhodnú nechať si zväčšiť prsia?

Podľa nového článku uverejneného na spravodajskom webe DI-VE je jedným z hlavných lákadiel tejto operácie jej potenciál posilniť sebadôveru a sebaúctu ženy.

Autorom článku je študentka druhého ročníka medicíny Stephanie de Bono; svoj článok uvádza analýzou niektorých fyzických faktorov, ktoré hrajú úlohu pri rozhodovaní. Patrí sem napríklad asymetria prsníkov, ich pokles, malý rozmer, zmeny spôsobené tehotenstvom alebo stratou hmotnosti, alebo strata prsníka v dôsledku mastektómie.

V konečnom dôsledku však zväčšenie pŕs nemení iba ich fyzický tvar, ale má veľký vplyv aj na duševnú a emočnú spokojnosť ženy.

„Nakoniec sa to všetko aj tak scvrkne na to, že chceme vyzerať a cítiť sa dobre,“ vysvetľuje de Bono. „Cítiť sa dobre môže pre rôznych ľudí znamenať rôzne veci – korekciu tvaru tela, alebo obnovenie objemu po dojčení alebo úbytku na váhe; ,vyplnenie‘ oblečenia, ktoré rada nosím; alebo napríklad túžbu cítiť sa dobre a príťažlivo, aj keď mám na sebe len málo oblečenia alebo vôbec žiadne.“

S tým súhlasí mnoho verejných zdravotníckych organizácií. Klinika Mayo zdôrazňuje, že prsné implantáty si ženy zvyčajne kupujú čiastočne aj ako spôsob, ako si zlepšiť sebavedomie a sebaúctu. Avšak dodáva, že najlepšie kandidátky na zväčšenie pŕs mávajú realistické očakávania, pokiaľ ide o to, čo operácia môže a nemôže pre niečí vzhľad urobiť.

Vedci zistili, že táto operácia často radikálne mení pocity ženy, pokiaľ ide o jej postavu. Napríklad článok uverejnený v časopise Plastická a rekonštrukčná chirurgia uvádza, že ženy, ktoré sa pre prsné implantáty rozhodnú, pred zväčšením pŕs častejšie zažívali znevažujúce správanie a väčšiu duševnu úzkosť súvisiacu s ich vzhľadom.

Po zákroku sa tieto veci často menia. Ďalšia štúdia uverejnená v tom istom časopise zistila, že väčšina príjemkýň prsných implantátov uviedla, že sú s výsledkami „veľmi spokojné“. Prevažná väčšina týchto žien poznamenala, že prínosy zväčšenia pŕs prevážili nad rizikami.

Zdroje:
Štatistika zákrokov v plastickej chirurgii za rok 2011. Americká spoločnosť plastických chirurgov. 2011. http://www.plasticsurgery.org/news-and-resources/2011-statistics-.html Prístup z 12. marca 2012.

De Bono S. Zvyšujú vám prsné implantáty sebavedomie? DI-VO. 9. marca 2012.
http://www.di-ve.com/Default.aspx?ID=71&Action=1&NewsId=90064&cache=false Prístup z 12. marca 2012.

Prečo sa to robí. Mayo Clinic. 7. januára 2012. http://www.mayoclinic.com/health/breast-augmentation/MY00389/DSECTION=why-its-done Prístup z 12. marca 2012.

Cash TF et al. Vplyvy zväčšenia pŕs silikónovými implantátmi plnenými gélom u žien: Dvojročná prieskumná štúdia. Plastická a rekonštrukčná chirurgia. Máj 2002, 109 (6): 2112-2121. http://journals.lww.com/plasreconsurg/Abstract/2002/05000/Women_s_Psychosocial_Outcomes_of_Breast.49.aspx Prístup z 12. marca 2012.

Sarwer DB et al. Problémy s vlastným telom u pacientok, ktoré podstupujú zväčšenie pŕs. Plastická a rekonštrukčná chirurgia. Júl 2003, 112 (1): 83-90. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12832880 Prístup z 12. marca 2012.

Toto zhrnutie článku je určené len pre vašu informáciu a nemusí vyjadrovať názory spoločnosti Mentor Worldwide LLC.