Spoznaj rôzne druhy implantátov

Materiál, rozmer, vlastnosti: je najvyšší čas, aby si spoznala možnosti výberu implantátov.

Po oboznámení sa s časťou „Dozveď sa viac o zväčšení prsníkov” a po všeobecnom porozumení celej procedúry si pripravená pristúpiť k ďalšiemu kroku: oboznámiť sa s možnosťami výberu implantátov. Typ implantátu, pre ktorý sa rozhodneš, má bezprostredný vplyv na konečný efekt. Bez ohľadu na to, či sa rozhoduješ pre miernejšiu alebo radikálnejšiu zmenu, vždy nájdeš implantáty, ktoré sú pre Teba najvhodnejšie.

Navštív tieto stránky za účelom získania podrobnejších informácií:

Nezabúdaj na to, že typ implantátu si zvolíš počas konzultácie za pomoci lekára. Oboznám sa s touto časťou a zisti viac o implantátoch, čím uľahčíš rozhovor s chirurgom, keď to bude potrebné.

Nasledovné kroky:

Oboznám sa s rôznymi druhmi implantátov.

Pozri si schému

Dozveď sa viac o možnostiach výberu profilu, rozmeru, tvaru a vlastností implantátu.

Vlastnosti implantátov