Zákrok 101

Spoznaj podrobnosti o zákroku tvarovania tela – od znecitlivenia či anestézie až po zotavenie sa.

Anestézia

To, či počas operácie budeš pri vedomí alebo nie, závisí od Tvojho zdravotného stavu, preferencií chirurga a taktiež od dĺžky trvania zákroku.

Ak je objem odstraňovaného tuku väčší, budeš počas operácie pravdepodobne uspatá, vďaka celkovej anesztézii podanej anestéziológom alebo zdravotnou sestrou. Keď je objem odstraňovaného tuku menší, niektorí chirurgovia využívajú lokálne umŕtvenie použitím prostriedku na znecitlivenie na operovanej časti. Môže sa zaviesť aj kanyla za účelom dávkovania upokojujúceho prostriedku do žily, ktorý Ti pomôže uvoľniť sa počas operácie alebo za účelom zabezpečenia potrebného množstva tekutín.

  • OTÁZKA: Ako dlho trvá zákrok?

    ODPOVEĎ: Od 1 hodiny do 6 hodín. Čas trvania liposukcie sa mení v závislosti od veľkosti povrchu tela, na ktorom zákrok prebieha, od množstva odstraňovaného tuku a taktiež od typu použitej anestézie.

Zákrok

Lekár urobí malý rez na koži a zavedením drobného prístroja do vrstvy tuku, vstrekne tekutinu obsahujúcu obyčajne roztok fyziologickej soli, epinefrín, ktorý spôsobí zúženie ciev a taktiež prostriedok spôsobujúci znecitlivenie.

Tento malý otvor v tukovom tkanive uľahčí odstraňovanie tukových buniek zväčšením ich objemu a ich oddelením od ďalších štruktúr.

Po vstreknutí roztoku lekár použije ďalšiu neveľkú pomôcku s názvom kanyla za účelom odstránenia tuku spod kože. Kanyla je rúrka s otvormi umiestnenými na jej konci, ktorú lekár presúva kĺzavo-otáčavým pohybom v tukovom tkanive. Tuk sa vsaje do kanyly a pohltí ho zberný systém.

  • OTÁZKA: Je liposukcia bolestivá?

    ODPOVEĎ: Citlivosť na bolesť je rôzna v závislosti od pacienta a niektoré miesta môžu byť citlivejšie na bolesť počas zákroku. Po zákroku liposukcie môžeš postrehnúť určité vedľajšie účinky ako napr. dočasný opuch, modriny, necitlivosť a iné bolesti (ktoré možno potlačiť pomocou liekov). Prediskutuj s lekárom, čo môžeš očakávať po zákroku alebo liposukcii na postihnutom mieste.

Ďalšie kroky počas operácie

Chirurg pred zákrokom prehodnotí množstvo tuku, ktoré sa bude odstraňovať a následne bude počas zákroku kontrolovať objem už odstráneného tuku a súčasne množstvo vstreknutej tekutiny. Lekár pravdepodobne vykoná vpichnutím test na oboch stranách, aby zistil, či sú miesta podliehajúce operácii symetrické – či majú obe strany takú istú hrúbku.

V niektorých prípadoch sa zavedie drenáž, ktorá má za úlohu odviesť krv a hromadiacu sa tekutinu počas prvých dní po operácii. Toto riešenie sa používa hlavne pri zákrokoch liposukcie, v priebehu ktorých sa vykonávajú aj iné kozmetické procedúry (napr. tvarovanie brucha).

Teraz, keď už poznáš základné fakty na tému liposukcie formujúcej telo, vyhľadaj chirurga, ktorý Ti pomôže naplánovať operáciu. Mentor odporúča dohodnúť si niekoľko konzultácií, čím sa Ti podarí nájsť najvhodnejšieho chirurga.