Záruka na prsníkové implantáty

Na všetky implantáty MENTOR® sa vzťahuje doživotná záruka bezplatnej výmeny.

Aby sme zahnali Tvoje obavy, chceli by sme Ťa ubezpečiť, že Mentor ako prvý spomedzi ostatných v priemysle producentov prsníkových implantátov ponúkol svojim pacientkam limitovanú záruku na všetky svoje produkty. Tvoj kontakt so spoločnosťou Mentor sa nekončí dňom operácie. Po prijatí rozhodnutia, ktorému si venovala toľko času, si zaslúžiš úplnú spokojnosť, ktorú Ti zabezpečí pocit spolupráce s lídrom na trhu. Mentor je hrdý na svoje produkty, na ktoré sa vzťahuje doživotná záruka výmeny a limitovaná garancia.

Doživotná záruka možnosti výmeny garantuje pacientkam spoločnosti Mentor po celom svete bezplatnú výmenu implantátov MemoryGel®, ako aj tých vyplnených fyziologickou soľou. Keď dôjde k potrebe výmeny implantátu, v súlade so zásadami našej politiky má pacientka právo – počas celého života – na bezplatnú výmenu implantátov MENTOR® v tom istom alebo inom modeli. (Ak si pacientka želá drahší model, Mentor vystaví chirurgovi faktúru na cenový rozdiel). Za účelom získania dodatočných informácií na tému záruky, klikni na zodpovedajúci link vyššie.

Záruka na implantáty MemoryGel®

Zisti viac a zapíš sa už dnes

 

Pred tým ako urobíš ďalšie rozhodnutia si prečítaj zodpovedajúce brožúry pre naše pacientky: Dôležité informácie na tému silikónových implantátov MemoryGel® produkovaných spoločnosťou MENTOR® alebo Dôležité informácie na tému silikónových implantátov MemoryGel® ponúkaných spoločnosťou MENTOR® pre pacientky, ktoré majú záujem o rekonštrukciu prsníkov. Tieto brožúry Ti ponúkajú poskytnú informácie týkajúce sa rizík a výhod vyplývajúcich z využívania silikónových implantátov. Dôležité je, aby si sa dôkladne oboznámila s brožúrou a taktiež všetko prekonzultovala s chirurgom za účelom objasnenia všetkých pochybností. Ak sa pacienka rozhodne pre gélové implantáty, pred operáciou vloženia gélových implantátov je pacientka povinná podpísať formulár o informovanosti nachádzajúci sa v brožúre, čím potvrdí svoj výber implantátu. Po oboznámení sa s formulárom a po jeho podpísaní Ti pomôže Tvoj chirurg vybrať implantát najvhodnejší pre Teba.

Doživotná záruka možnosti výmeny: Mentor zabezpečuje svojim pacientkam doživotnú záruku na bezplatnú výmenu produktov Mentor ľubovoľného rozmeru a typu úplne alebo čiastočne zodpovedajúcich prvotne použitým produktom. Na žiadosť chirurga sa môže zvoliť iný model implantátu (musí sa však pokryť rozdiel medzi katalógovými cenami produktov). Detaily týkajúce sa oprávnenia na využitie možnosti výmeny sa nachádzajú v opise limitovanej záruky Mentor Advantage.

Nasledovné kroky:

Priprav sa na svoj Veľký deň
 

Veľký deň

Spoznaj históriu implantátov Mentor.

Prečítaj si o histórii